Partners

Gemeente Utrecht

VC Utrecht werkt voor verschillende onderderdelen en projecten intensief samen met de Gemeente Utrecht.

Je kunt meer

Organisaties die een vacature op onze site plaatsen kunnen ervoor kiezen die met één vinkje rechtstreeks door te (laten) plaatsen op de site Jekuntmeer.nl. Zo bereik je als organisatie een bredere doelgroep. Jekuntmeer biedt een overzicht van activiteiten voor mensen met een beperking, die willen meedoen in de samenleving.

Stichting KEES

KEES ondersteunt vrijwilligers in de culturele sector, door het organiseren van gratis trainingen, advies over vrijwilligersbeleid en -coördinatie en het bijhouden van een online vacaturebank. Ook voor vrijwilligerscoördinatie op maat en gratis uitleen van o.a. veiligheidslaarzen kunnen culturele partijen terecht bij KEES.

NIZU

In het NIZU bundelen organisaties hun krachten, die samen de kwaliteit van de informele zorg door vrijwilligers en de betrokken organisaties willen verbeteren. 

Oranje Fonds

VC Utrecht wordt gesteund door het Oranje Fonds.

Utrechtse Uitdaging

De Uitdaging werkt als een 'structurele Beursvloer': een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handen, creativiteit, kennis en kunde). Door onze directe samenwerking (UU zit bij ons in het pand) kunnen we vraag en aanbod snel matchen en een brug slaan tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Sinds de start van onze samenwerking (in 2015) ondersteunt de Utrechtse Uitdaging bij de organisatie van onze Beursvloer! 

Sport Utrecht

Sport Utrecht en VC Utrecht promoten elkaars evenementen. Naast kennisuitwisseling stemmen we ons aanbod op elkaar af.

ZIMIHC

Met ZIMIHC werken we samen in de ondersteuning van culturele organisaties.