Utrecht Doet Vrijwilligers Trofee

Tot 3 november kon elke Utrechter inspirerende vrijwilligers, organisaties en lokale initiatieven nomineren voor de Utrecht Doet Vrijwilligers Trofee. Mensen en groepen die het afgelopen jaar onze stad, wijk of buurt een stukje mooier maakten. De jury heeft uit al de aanmeldingen 6 organisaties en 3 individuele vrijwilligers gekozen.

En de genomineerden zijn:

Genomineerde organisaties

1. U2-B Heard
2. De Telefonische Hulpdienst
3. Stichting Move
4. WelnU
5. Stichting Al Amal
6. Stichting Tröst

Genomineerde vrijwilligers

1. Piet Nieuwenhuijsen
2. Amina Abakhou
3. Caroline van der Riet

Gefeliciteerd!

De jury bezoekt alle genomineerden, waarbij zij hun project mondeling kunnen toelichten. De winnaars worden tijdens een feestelijke prijsuitreiking op 7 december bekendgemaakt door wethouder Maarten van Ooijen.

Ben jij ook vrijwilliger in Utrecht? Kom naar de feestelijke waarderingsavond mét diner!

De Utrecht Doet Vrijwilligers Trofee (voorheen de Wij Maken Utrecht-trofee) is de jaarlijkse waarderingsprijs voor vrijwillige inzet in de stad Utrecht. Er zijn twee soorten prijzen te vergeven: een voor individuele vrijwilligers en een voor lokale organisaties en initiatieven. Kansmakers zijn maatschappelijke organisaties, lokale initiatieven en individuele vrijwilligers die het afgelopen jaar iets nieuws hebben opgezet, een bijzonder project zijn gestart of 'gewoon' tomeloze betrokkenheid hebben getoond bij zijn/haar vrijwillige inzet.

Individuen

De winnaar(s) krijgt/krijgen een bedrag van maximaal €500,- voor (bij)scholing in een onderwerp naar keuze.

Lokale organisaties en initiatieven

De winnaar krijgt naast de trofee een bedrag van €2500,-. De tweede prijs is €1500,- en de derde prijs €1000,-.

Jurering

Om de inzendingen te beoordelen hebben we ook dit jaar weer zeven juryleden bereid gevonden alle inzendingen te beoordelen. De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende voorwaarden en criteria:

Algemene voorwaarden

1. Alleen initiatieven waarvan vrijwilligers de drijvende kracht(en) zijn, komen in aanmerking voor de prijs.
2. Het initiatief moet iets doen wat er nog niet/niet meer/niet voldoende is óf een nieuwe invalshoek hebben op een bestaande voorziening/situatie.
3. Alleen organisaties, initiatieven en projecten in de gemeente Utrecht mogen meedingen.
4. Het initiatief levert een bijdrage aan het collectief belang van Utrechters en/of Utrecht (stad, wijk, buurt, straat).
5. Het initiatief heeft geen winstoogmerk als doel.
6. Het initiatief loopt of start in 2018.
7. De winnaar wordt door de jury gekozen uit de deelnemers die het deelnameformulier volledig hebben ingevuld en op tijd hebben ingeleverd.
8. De uitslag wordt op 7 december 2018 bekendgemaakt.
9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
10. Vrijwilligers, medewerkers en leden van het bestuur van Vrijwilligerscentrale Utrecht en medewerkers van de gemeente Utrecht zijn uitgesloten van deelname.
11. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de juryvoorzitter.
12. Het besluit van de voorzitter is niet voor beroep vatbaar.
13. Deelnemers geven toestemming tot verwerking van (persoons)gegevens in verband met deelname aan de Utrecht Doet Trofee. Deze persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de AVG zal worden behandeld.

Beoordelingscriteria van de jury voor initiatieven en organisaties

De jury zal extra letten op de volgende eigenschappen bij initiatieven en organisaties:

Duurzaam – je bent voor langere tijd relevant
Inspirerend –  je weet anderen te inspireren
Impact –  je weet je eigen leefomgeving te veranderen
Verbindend – je staat open voor iedereen en stimuleert verbinding tussen verschillende groepen

Kijk hier voor de winnaars van vorig jaar.

Neem ook eens een kijkje op de website van Utrecht Doet, vol inspirerende ervaringsverhalen van vrijwilligers.