Algemene voorwaarden

voor deelname aan trainingen en workshops 

Het scholingsaanbod van Vrijwilligerscentrale Utrecht is bedoeld voor aspirant-vrijwilligers, uitvoerende vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen in Utrecht stad en stafmedewerkers die hen begeleiden, zoals vrijwilligerscoördinatoren. Voor wie een workshop specifiek bedoeld is, staat duidelijk aangegeven in de omschrijving van de training waarvoor je je aanmeldt.
Uitgezonderd van deelname zijn: ZZP-ers, mensen die (on)betaald werken in een BV, VOF, NV, vrijwilligers/betaalde krachten die niet in Utrecht wonen en of geen vrijwilligerswerk/werk in Utrecht doen.

Hoewel de scholing gratis wordt aangeboden, zijn er voor Vrijwilligerscentrale Utrecht en de verschillende aanbieders wel kosten en werkzaamheden aan verbonden. Om de workshops te kunnen blijven aanbieden, zijn onderstaande voorwaarden opgesteld.

Aanmelden
Bij aanmelding via de website van Vrijwilligerscentrale Utrecht ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Aanmelden kan door het (digitale) aanmeldformulier volledig in te vullen en in te dienen. Je ontvangt een kopie van die aanmelding op het door jou ingevulde e-mailadres. Ook sturen we je nog een aparte bevestiging van aanmelding, met aanvullende informatie over de training.
Wij streven ernaar om zo veel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen aan de gratis trainingen. Dat betekent dat per organisatie maximaal twee mensen mogen deelnemen. Andere geïnteresseerden worden op de reservelijst geplaatst. Ook kunnen wij mensen die nog niet eerder aan een training hebben deelgenomen een enkele keer voorrang geven.
Indien je niet voldoet aan de specifieke doelgroep van een van de trainingen, dan nemen wij hierover contact met je op en behouden wij het recht om je niet toe te laten en/of met je te kijken naar een mogelijk alternatief. Vrijwilligerscentrale Utrecht behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, deelname van inschrijvers te weigeren of te stoppen.

Bij je aanmelding geef je aan wat je ervaringen met het onderwerp en je leervragen zijn. Deze worden geanonimiseerd doorgestuurd aan de trainer, zodat hij/zij de training hierop kan aanpassen.

Bevestiging
Binnen een week voor aanvang van de workshop ontvang je een definitieve bevestiging van deelname. Hierin worden nogmaals je deelname, de locatie en het tijdstip bevestigd. Zijn er te weinig deelnemers voor een training en kan deze hierdoor niet plaatsvinden, dan ontvang je hier ook per e-mail bericht over.

Bij te veel aanmeldingen wordt je op de wachtlijst geplaatst. De aanmeldknop vermeldt dan ‘aanmelden voor de wachtlijst’. Als er afmeldingen zijn en je kunt hierdoor toch deelnemen, dan krijg je van ons bericht.

Annuleren
Annuleren kan tot uiterlijk drie werkdagen (tenzij anders vermeld) voor aanvang van de training. Voor onaangekondigde afwezigheid tijdens de training wordt € 30,-  in rekening gebracht.
Mocht je zelf niet bij de training aanwezig kunnen zijn, maar iemand anders uit je vrijwilligersnetwerk of -organisatie wel, dan kan hij/zij jouw plek innemen. Voorwaarde: bericht ons vooraf. Annulering of overschrijving op een andere naam kan via e-mail.

Betalingen
Indien van toepassing wordt binnen tien werkdagen een factuur verzonden naar je e-mailadres. 

Evaluatie
Binnen Vrijwilligerscentrale Utrecht doen we aan effectmeting. Wij vragen deelnemers na afloop een evaluatie in te vullen. We horen graag of de training aan je verwachtingen heeft voldaan. Ook zijn we benieuwd of je iets mist in ons trainingsprogramma of een bepaalde workshop graag geprogrammeerd wilt zien. Evaluaties worden anoniem verwerkt.

Indien je ons op het evaluatieformulier toestemming geeft een quote te plaatsen over de door jou gevolgde workshop in ons jaarverslag of andere media, doen we dit eveneens anoniem. Indien er foto’s worden gemaakt bij een training, dan worden deze nooit gebruikt zonder toestemming van alle betrokkenen.

Privacy
Vrijwilligerscentrale Utrecht behandelt de persoonlijke gegevens die voor de workshop worden verstrekt uiterst vertrouwelijk. De gegevens worden gebruikt om te communiceren over de workshop. Het foto- en/of filmmateriaal, dat tijdens de workshop gemaakt kan worden, wordt gebruikt voor de website van Vrijwilligerscentrale Utrecht, voor artikelen en social media.

Bekijk onze privacy-verklaring