Skip Navigation
Over ons

Elke dag worden er mensenrechtenverdedigers gedood en wordt hun leven bedreigd. Deze mensen wagen hun leven om te vechten voor principes die wij in Nederland vaak als vanzelfsprekend beschouwen ...

Sociale rechtvaardigheid en ongelijkheidGender gelijkheid
Deel